2012av天堂在线

2012av天堂在线

阳回则阴退,故谓紧反去,为欲解也。振振欲擗地者,耸动不已,不能兴起,欲堕于地,阳虚气力不能支也。

亦以大陷胸汤主之,饮热并攻也。 要知谵语不死于下利,而死于直视也。

【注】此承上条误而又误,必变而成逆也。更有本柴胡证,医以丸药,下之微利,胸胁满而呕,日晡潮热者,小柴胡加芒硝汤下之等法。

故曰∶此为小逆也。误发其汗,变上厥下竭者,少阴热也;变筋惕肉者,少阴寒也。

 阳入阴者,则口燥心烦,阴寒盛者,则不能销铄津液,故口中和。曰结硬,无阳以化气则为坚阴,异于痞之濡而软也。

伤寒若吐若下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白术甘草汤主之。所以然者,胃中寒冷故也。

Leave a Reply